Yaklaşan Etkinlikler

Etkinlik yok

 

IOMICA 2020 yılı Genel Kurulu kapsamında sunulan önergelerin oylaması tamamlanmıştır. Ülke oylarının o ülkedeki sporcuların katılımı ile oluştuğu ve zamanında geri dönüş yapan tüm üye ülkelerden toplanan oylara göre sonuçlar belirlenmiştir. 

Toplam 30 üye ülkeden 26'sı oylamaya katılmıştır. Ülkeler, IOMICA tüzüğünde belirtildiği şekilde sahip oldukları sporcu sayısına göre oy hakkına sahiptirler. Ülkelerin iki tip oyu bulunmaktadır.

- Genel konular için ülkedeki kayıtlı IOM sporcusu adedi baz alınarak belirlenen oy sayısı (Türkiye için 2020 yılı oy adedi 4'dür).

- Özel konular (örneğin Sınıf Kurallarında yapılacak değişiklikler) için ülkedeki sertifikalı tekne sahibi olan sporcu sayısı baz alınarak belirlenen oy sayısı (Türkiye için 2020 yılı oy adedi 3'dür). Bu tip önergelerde tüzük gereği sadece oy çokluğu yetmemekte olup aynı zamanda en az oyların 2/3'üne ulaşılmalıdır.

Bu yıl sunulan önergelerin dört tanesi Sınıf Kuralları ile ilgili değişikliği kapsadığından Özel Önerge, bir tanesi ise Genel Önerge kapsamına girmektedir.

Sunulan önergelerle ilgili sporcularımızdan 26 kişi oy kullanmıştır. Katılan sporcularımıza teşekkür ederiz. Gelen oyların dağılımı şu şekilde olmuştur;

Madde 1 Evet(10) Hayır(13) Çekimser(3) Ülke oyumuz: 3x HAYIR
Madde 2 Evet(17) Hayır(6) Çekimser(3) Ülke oyumuz: 3x EVET
Madde 3 Evet(8) Hayır(13) Çekimser(5) Ülke oyumuz: 3x HAYIR
Madde 4 Evet(7) Hayır(17) Çekimser(2) Ülke oyumuz: 3x HAYIR
Madde 5 Evet(20) Hayır(5) Çekimser(1) Ülke oyumuz: 4x EVET

Genel Kurul'da toplanan oylar neticesinde sunulan toplam beş önergenin dört tanesi kabul edilmiştir. Madde 3'de sunulan 3D baskı teknoljisinin kullanılabilmesini içeren önerge ise evet oylarının çoğunluğunu almasına rağmen oyların 2/3lük oranının %1 altında kalarak kabul edilmemiştir.

Ülkeler bazında genel oy dağılımına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

worldsailing

IRSA Logo 2

IOMICAbanner

Tyf Logosu cmyk 3