Yelken Yarış Kuralları 2021-2024 ile uyumlu hale getirilerek güncellenmiş olan Radyo Yelken Çağrı Kitabı (Call Book for Radio Sailing) Radio Sailing Call Bookyayınlandı. Bu sürüm hem yeni çağrıları hem de mevcut çağrıların güncellenmiş halini içermektedir.

2011 IOM Dünya Şampiyonası sırasında Uluslararası Jüri tarafından Radyo Yelken olarak tabir edilen radyo kontrollü yelken teknelerinin yarışları için Yelken Yarış Kurallarının kabul edilmiş yorumlarını içeren bir doküman ihtiyacı olduğu ortaya atılmıştır. Kurul radyo yelken branşına özgü bir case/call book hazırlanması gerekliliğini bildirmiştir.

Bu iş Peter Johnson (GBR) ve Gordon Davies (IRL) tarafından ele alınmıştır. Birçok yarışçı ve yarış görevlisince sunulan veriler ışığında 2015 yılında ilk case book hazırlanmıştır. Bu kitap Uluslararası Radyo Yelken Birliği (IRSA) tarafından da desteklenmiştir.

Bu zamandan itibaren, yarışlarda olayların çözümlenmesi ve yıllar içinde oluşmuş ancak gerek RRS gerekse WS yetkili yayınları ile tutarlı olmayan bazı uygulamaları ele almak üzere yorumlar geliştirilmiş ve güncellenmiştir.  

2020 yılında bu Call Book’un telif hakkı sahipleri tarafından World Sailing (WS)’e devredilmiştir. Yayınlanan bu sürüm WS tarafından onaylanmış ilk sürümdür.

Bu kitabın amacı, yarışçılar ve yarış görevlileri için, Ek E dahil olmak üzere Yelken Yarış Kuralları ile yarışırken, yarış kurallarının onaylı yorumlarını sunmaktır.

RRS 2021-2024 birçok değişiklik içermektedir. Bu Call Book tekrar incelenmiş ve gerekli yerleri düzeltilerek yeni kural değişikliklerine uyumlu hale getirilmiştir.

Çağrı Kitabının pdf formatlı kopyasına web sitemizin Dokümanlar > Yarış Kuralları bölümünden ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

worldsailing

IRSA Logo 2

IOMICAbanner

Tyf Logosu cmyk 3