Yelken numarası Türkiye Yelken Federasyonu IOM Sınıf Komitesi tarafından tahsis edilmektedir. Sınıf kuralı gereği yarışan her teknenin Yelken Federasyonu bünyesindeki sınıf komitesine kayıtlı olması gereklidir. Kayıt işlemi esnasında hem tekne için bir gövde numarası hem de yelken numarası (eğer daha önce verilmemiş ise) tahsisatı yapılır.

Yelken üzerine uygulanacak ulusal harflerin ve numaraların ölçüleri Yelken Yarış Kuralları Ek E Madde 8 de açıklanmıştır. Ayrıca aşağıda bulacağınız diagram numaraların yelken üzerinde nasıl konumlandırılacağını açıklamaktadır.

Yelken Yarış Kuralları 2013 yılında yapılan değişikliğe istinaden daha önce mecburi olan "00-09" arası numaralarda "0" ön ekinin kulanımı serbest bırakılmıştır.

Bir yarışma esnasında hakem komitesi, bir yarışçıdan yelken numarasını değiştirmesini isteyebilir. Bu durum birden fazla teknede aynı numaralar olduğunda veya numaraların karışabilme ihtimali olduğunda uygulanır. Bu sebeple yelken numaraları monte edilirken mümkün olduğunca numaranın ön ve/veya arkasında bir numara ilavesi için yer bırakmanız önerilir. Radyo Yelken yarışlarında, bir yarışta iki tekne ülke kodları farklı olsa bile aynı yelken numarasını kullanamaz.

Sınıf Logosu şekil ve ölçüleri sınıf kuralları madde H.1 de belirtilmektedir. Konumlandırılması ise Yelken Yarış Kuralları Ek E madde E8 de açıklanmıştır.

 

worldsailing

IRSA Logo 2

IOMICAbanner

Tyf Logosu cmyk 3